Câu hỏi 26: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh CTXH viên chính là gì?

Theo Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH:


Công tác xã hội viên chính là viên chức chuyên môn nghiệp vụ làm công tác xã hội, giúp lãnh đạo đơn vị chủ trì tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các nghiệp vụ công tác xã hội có yêu cầu phức tạp về lý thuyết, phương pháp và kỹ năng thực hành.
Theo quy định tạiđiểm b, khoản 1, điều 2 của Thông tư, CTXH viên chính thực hiện 11 nhiệm vụ sau:
- Tổ chức việc sàng lọc, phân loại và tiếp nhận đối tượng;
- Chủ trì đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân và các nhu cầu sử dụng dịch vụ CTXH của đối tượng;
- Chủ trì xây dựng kế hoạch chăm sóc cho đối tượng trong cơ sở;
- Chủ trì cung cấp các dịch vụ CTXH đòi hỏi sử dụng ở mức độ phức tạp các lý thuyết, phương pháp và kỹ năng thực hành CTXH như: tham vấn, trị liệu, tư vấn, giáo dục, đàm phán, hòa giải, tuyên truyền;
- Chủ trì giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp; điều chỉnh kế hoạch chăm sóc nếu cần thiết;
- Chủ trì việc thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích và dự báo sự tiến triển của đối tượng;
- Tổ chức xây dựng kế hoạch ngừng chăm sóc và hòa nhập cộng đồng đối với đối tượng;
- Chủ trì tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về CTXH thuộc lĩnh vực được phân công; đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn và quy trình nghiệp vụ CTXH;
- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề án, đề tài khoa học về CTXH;
- Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, đề án, phương án tổ chức phát triển dịch vụ CTXH;
- Tham gia biên soạn nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo CTXH và tập huấn nghiệp vụ CTXH cho viên chức và cộng tác viên CTXH.
*Tại điểm d, khoản 1 điều 2 của Thông tư thì CTXH viên chính cần đạt yêu cầu về trình độ như sau:
- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành CTXH, xã hội học, tâm lý học hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội phù hợp với nhiệm vụ CTXH;
- Biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ B trở lên trong hoạt động chuyên môn.
- Có trình độ B tin học văn phòng (sử dụng thành thạo các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet);
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch CTXH viên chính theo chương trình do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;
- Có thời gian ở ngạch CTXH viên và tương đương từ 09 năm trở lên.


Tin liên quan
Câu hỏi 27: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh CTXH viên là gì?
Câu hỏi 28: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh nhân viên CTXH là gì?
Câu hỏi 29: Có những giải pháp nào để triển khai thực hiện nội dung công việc trong Đề án phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 30: Những nội dung cần thực hiện để xây dựng nguồn nhân lực và phát triển mạng lưới dịch vụ?
Câu hỏi 31: Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH là gì ? Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của Trung tâm dịch vụ CTXH như thế nào?
Câu hỏi 32: Vai trò, nhiệm vụ của các Bộ, ngành trong việc thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 33: Những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề CTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội?
Câu hỏi 34: Nhiệm vụ chủ yếu mà các tỉnh, thành phố, cơ sở phải làm để triển khai Đề án phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 35: Những nguồn lực để thực hiện Đề án phát triển nghề CTXH?
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ