Câu hỏi 15: Việt Nam đã có hiệp hội những người làm Công tác xã hội chưa?

Đến nay, Việt Nam chưa có Hiệp hội quốc gia nhân viên CTXH như nhiều nước khác trên thế giới.


Tuy nhiên việc ra đời của Chi hội nghề CTXH vào 23/6/2011, tại trụ sở Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội dưới sự chỉ đạo của Hội Dạy nghề Việt Nam đặt nền móng ban đầu cho việc thành lập Hiệp hội quốc gia. Chủ tịch danh dự của Chi hội nghề là nguyên  Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng, và chi hội trưởng là tiến sỹ Đàm Hữu Đắc, nguyên Thứ trưởng thường trực của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Chi hội đã bầu ra được 32 thành viên trong Ban chấp hành chi hội.
Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có chủ trương hỗ trợ việc thành lập hiệp hội các trường đào tạo CTXH trong nước. Cho đến thời điểm năm 2011, mới chỉ có Ban vận động thành lập Hiệp hội của các trường đào tạo được thành lập nhằm có các hoạt động vận động cho hiệp hội này
Đây là những bước đi quan trọng hình thành các hiệp hội CTXH trong nước tiến tới tham gia vào các hiệp hội nghề nghiệp trong khu vực và trên thế giới.


Tin liên quan
Câu hỏi 16: Hệ thống các văn bản pháp quy liên quan đến phát triển nghề CTXH ở Việt Nam?
Câu hỏi 17: Sự cần thiết phải phát triển nghề CTXH tại Việt Nam?
Câu hỏi 18: Những quan điểm và cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án Phát triển nghề CTXH?
Câu hỏi 20: Mục tiêu cụ thể của Đề án Phát triển nghề CTXH được chia làm mấy giai đoạn? Nội dung chính của từng giai đoạn?
Câu hỏi 21: Các hoạt động chủ yếu của Đề án phát triển nghề CTXH là gì?
Câu hỏi 23: Kế hoạch triển khai công tác đào tạo và dạy nghề CTXH gồm những nội dung nào? Những cơ quan, tổ chức nào có liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch này?
Câu hỏi 26: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh CTXH viên chính là gì?
Câu hỏi 27: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh CTXH viên là gì?
Câu hỏi 28: Nhiệm vụ và yêu cầu về trình độ đối với chức danh nhân viên CTXH là gì?
Câu hỏi 29: Có những giải pháp nào để triển khai thực hiện nội dung công việc trong Đề án phát triển nghề CTXH?
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ