1. Câu lạc bộ Công tác xã hội Quảng Ninh

Là một mô hình thí điểm thuộc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh. Câu lạc bộ đóng vai trò cầu nối các dịch vụ công tác xã hội của Trung tâm với các đối tượng có nhu cầu và đồng thời trợ giúp các đối tượng tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ công tác xã hội.


1. Câu lạc bộ Công tác xã hội Quảng Ninh

Là một mô hình thí điểm thuộc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh. Câu lạc bộ đóng vai trò cầu nối các dịch vụ công tác xã hội của Trung tâm với các đối tượng có nhu cầu và đồng thời trợ giúp các đối tượng tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ công tác xã hội.

         1.1. Mục tiêu

         - Góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng dân cư về hoạt động của Trung tâm; tạo thói quen sử dụng dịch vụ của người dân khi có nhu cầu cần sự trợ giúp;

         - Mặt khác, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ xã hội của Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh, thực hiện chủ đề hành động của tỉnh 2015 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng thương hiệu ,tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh”.

         - Thực hiện thành lập Câu lạc bộ Tình nguyện viên Công tác xã hội là việc cung cấp thông tin về lĩnh vực Công tác xã hội tới rộng rãi cộng đồng dân cư, về các dịch vụ công tác xã hội đang có trên địa bàn, chức năng nhiệm vụ và những hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội. Những hướng dẫn để hỗ trợ cho người thụ hưởng các dịch vụ đó.

        1.2. Đối tượng tham gia

  - Sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học;

  - Đoàn viên thanh niên;

  - Các cá nhân, đoàn thể.

        1.3. Các hoạt động chủ yếu của mô hình

        - Tư vấn tâm lý, kết nối cung cấp thông tin trợ giúp đối tượng yếu thế tiếp cận các dịch vụ xã hội trên địa bàn.

        - Cung cấp các kiến thức về vấn đề xã hội, một số kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp, sức khỏe sinh sản, tâm lý mọi lứa tuổi, các chế độ chính sách.

        - Truyền thông: Cung cấp thông tin về lĩnh vực Công tác xã hội tới rộng rãi cộng đồng dân cư, các dịch vụ công tác xã hội đang có trên địa bàn, chức năng, nhiệm vụ và những hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội.

        

Tin liên quan
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ