2. Mô hình Cà phê tư vấn

Là mô hình thực hiện các hoạt động công tác xã hội dành cho các đối tượng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội với không gian cởi mở thân thiện.


        2. Mô hình Cà phê tư vấn:     

          2.1. Mục tiêu

          Là mô hình thực hiện các hoạt động công tác xã hội dành cho các đối tượng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội với không gian cởi mở thân thiện.

          2.2. Đối tượng tham gia

          Các đối tượng có nhu cầu hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội.

          2.3. Các hoạt động chủ yếu của mô hình

          -Tư vấn trực tiếp các vấn đề xã hội, tâm lý, sức khỏe tâm thần, bạo lực gia đình, bình đẳng giới, HIV/AIDS, hôn nhân;

          -Trợ giúp thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội;

         -Cung cấp kỹ năng sống;

         - Định hướng nghề nghiệp;

         - Thực hiện các hoạt động chương trình hướng tới, lợi ích và cộng đồng.

Tin liên quan
1. Câu lạc bộ Công tác xã hội Quảng Ninh
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ