DỊCH VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ


I- TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

* Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

* MỘT SỐ ĐỊA CHỈ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Phố Hải Phúc - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

          ĐT: 0333.835.226

2. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Địa chỉ: Phố Hải Phúc - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long.

          ĐT: 0333.837.321

Nội dung hoạt động:

Thực hiện trợ giúp pháp lý.

Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý.

Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong khi thực hiện trợ giúp pháp lý.

Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về trợ giúp pháp lý.

Giải quyết khiếu nại theo quy định.

Giải quyết tranh chấp trong trợ giúp pháp lý.

Kiến nghị về những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật.

3. Chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước số 2

Địa chỉ: Số 36 Thanh Sơn, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí

ĐT: 0333.356709

4. Văn phòng luật sư Quảng Ninh

Địa chỉ: Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long.

ĐT: 0333.835.614

Nội dung hoạt động:

Tư vấn, giải đáp về pháp luật.

5. Văn phòng luật sư An Hưng

Địa chỉ: Số 71 - Đường Cao Thắng - Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long

ĐT: 0333.618.778

Nội dung hoạt động: Tư vấn, giải đáp về pháp luật.

6. Văn phòng luật sư An Phát Phạm

Địa chỉ: Số 4 phố Hải Vân - Thành phố Hạ Long

ĐT: 0903.405.006

Nội dung hoạt động:

Tư vấn, giải đáp về pháp luật.

7. Văn phòng luật sư Đông Bắc

Địa chỉ: Số 577 - Đường Trần Phú - Phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả.

ĐT: 0333.860.804

Nội dung hoạt động:

Tư vấn, giải đáp về pháp luật.

8. Văn phòng luật sư Quảng Đức

Địa chỉ: Số 778 - Đường Trần Phú - Phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả.

ĐT: 0333.717.630

Nội dung hoạt động:

Tư vấn, giải đáp về pháp luật.

9. Văn phòng luật sư Trần Hồng Đức

Địa chỉ: Số 585 - Đường Lê Thanh Nghị - Phường Cẩm Thạch - Thành phố Cẩm Phả.

ĐT: 098 208 10 26

Nội dung hoạt động:

Tư vấn, giải đáp về pháp luật.

10. Văn phòng luật sư Bùi Hoàng Gia

Địa chỉ: Số 144 - Tô Hiến Thành - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ Long.

ĐT: 0333.511.703

Nội dung hoạt động:

Tư vấn, giải đáp về pháp luật.

11. Văn phòng luật sư Thiên Hà

Địa chỉ: Số 9 - Long Tiên - Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long.

ĐT: 0333.812.969

Nội dung hoạt động:

Tư vấn, giải đáp về pháp luật.

12. Văn phòng luật sư Hưng Ninh

Địa chỉ: Số 425 - Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Hạ Long.

ĐT: 0333.611.859

Nội dung hoạt động:

Tư vấn, giải đáp về pháp luật

II- TRỢ GIÚP VỀ CHÍNH SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP:

* Đối tượng bảo trợ xã hội:

Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo.

Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi.

Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi.

Các đối tượng bảo trợ xã hội hay người có nhu cầu trợ giúp về chính sách chế độ có thể tìm sự trợ giúp từ:

- Cán bộ Lao động Thương binh Xã hội tại xã/phường/thị trấn.

- 14 phòng  Lao động Thương binh Xã hội của huyện/thị xã/thành phố hoặc các  phòng nghiệp vụ của Sở Lao động Thương binh Xã hội, theo địa chỉ sau:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh

Địa chỉ: Phường Hồng Hà -  Thành phố Hạ Long

ĐT: 0333.835.665

2. Phòng Bảo trợ xã hội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh

Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long

ĐT: 0333. 834.615

3. Phòng Người có công - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh

Địa chỉ: Phường Hồng Hà -  Thành phố Hạ Long

ĐT: 0333. 834.616 

4. Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em -  Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh

Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long

ĐT: 0333. 620.374

5. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hạ Long

Địa chỉ: Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long

ĐT: 033.3839774

6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ: Số 374 -  Phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả

ĐT: 033.3717150

7. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Uông Bí

Địa chỉ: Số 5 Trần Hưng Đạo - Phường Thanh Sơn - Thành phố Uông Bí

ĐT: 033.3665485

8. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Móng Cái

Địa chỉ: Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái

ĐT: 033.3772015

9. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đông Triều

Địa chỉ: Khu 2 - Thị Trấn Đông Triều - Huyện Đông Triều

ĐT: 033.3870032

10. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hải Hà

Địa chỉ: Thị trấn Hải Hà - Huyện Hải Hà

ĐT: 033.3763596

11. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đầm Hà

Địa chỉ: Thị trấn Quảng Hà - Huyện Đầm Hà

ĐT: 033.3880060

12. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tiên Yên

Địa chỉ: Phố Đông Tiến 1 - Thị trấn Tiên Yên - Huyện Tiên Yên

ĐT: 033.3876272

13. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Ba Chẽ

Địa chỉ: Thị trấn Ba Chẽ - Huyện Ba Chẽ

ĐT: 033.3888509

14. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội  huyện Bình Liêu

Địa chỉ: Thị trấn Bình Liêu - Huyện Bình Liêu

ĐT: 033.3751047

15. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Vân Đồn

Địa chỉ: Thị trấn Cái Rồng - Huyện Vân Đồn

ĐT: 033.3874308

16. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cô Tô

Địa chỉ: Khu 2 - Thị trấn Cô Tô - Huyện Cô Tô

ĐT: 033.3889668

17. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Yên Hưng

Địa chỉ: Phố Ngô Quyền - Thị trấn Quảng Yên - Huyện Yên Hưng

ĐT: 033.3875358

18. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hoành Bồ

Địa chỉ: Thị trấn Trới -  Huyện Hoành Bồ

ĐT: 033.3601828

 

Tin liên quan
DỊCH VỤ TƯ VẤN
DỊCH VỤ Y TẾ
DỊCH VỤ HỖ TRỢ TRẺ EM
ĐỊA CHỈ CÔNG AN CÁC HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
ĐỊA CHỈ CÁC ĐỒN BIÊN PHÒNG
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ