Tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù

Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là quá trình khó khăn cho chính bản thân người được tha tù, và gia đình họ. Đây cũng là một nhiệm vụ không hề đơn giản cho chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, thể hiện trong những hành động thiết thực, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử, tạo điều kiện để họ có cơ hội ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số người hoàn lương trở về, nhờ sự giúp đỡ của gia đình đầu tư vốn vào sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động thiếu sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, đoàn thể dẫn đến thua lỗ, tự giải tán. Đối với đối tượng từng bị phạt tù về các tội hình sự khi trở về gia đình thường rơi vào những hộ nghèo, nếu không được hỗ trợ kịp thời về vốn, tay nghề, kinh nghiệm sản xuất để họ có thể tự nuôi sống bản thân, khiến con đường tái phạm tội của họ rất dễ dàng.


Vậy nên vấn đề tái hòa nhập cộng đồng cho người phạm tội là rất quan trọng và cần thiết vì nó góp phần ngăn ngừa phòng chống tội phạm, tái phạm tội của người sau khi chấp hành xong các án phạt tù.

 

Ảnh: Sưu tầm

Tái hòa nhập cộng đồng với mục tiêu giúp người ra tù xóa đi những tội lỗi và mặc cảm mà xã hội dành cho họ, tạo cơ hội bình thường hóa các mối quan hệ để họ hòa nhập với cộng đồng nơi cư trú với tư cách là một công dân, là một thành viên của xã hội. Đây là hành động biểu hiện tính tích cực, trong đó cá nhân mong muốn được thực hiện những hành động phù hợp các giá trị, chuẩn mực, đạo đức và pháp luật của Nhà nước nhằm phát triển và hoàn thiện nhân cách, cũng như đảm bảo cho sự ổn định và phát triển xã hội.

 

Ảnh: Sưu tầm

Về thực tiễn theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp từ năm 2004 đến năm 2018, tổng số người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng ước tính khoảng trên  337.970 người, trung bình mỗi năm có 37.552 người, mỗi ngày có 103 người trở về cộng đồng. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai công tác này còn gặp nhiều khó khăn, bất cập do xã hội còn định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử… Đã có những nghiên cứu khảo sát 21.040 người chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồngnhư sau: 15.396 người có việc làm nhưng chủ yếu là lao động phổ thông; 5644 người chưa có việc làm; 380 người chưa có sự giúp đỡ của chính quyền và cộng đồng xã hội; 2.988 cho biết cảm nhận của họ chưa được sự quan tâm của cộng đồng xã hội; 408 người bị kỳ thị xa lánh. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trang tái phạm tội, vi phạm pháp luật ở người chấp hành xong án phạt tù. 

Qua quá trình thực hiện tái hoà nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, nhận thấy công tác quản lý giáo dục cho nhóm đối tượng này còn nặng về hình thức, chưa có nội dung cụ thể thiết thực. Sự phân công, phân cấp công tác tiếp nhận, quản lý chưa cụ thể, việc quản lý và nắm bắt đối tượng chưa được kịp thời.Công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia quản lý, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương chưa được phong phú, các phong trào, mô hình tổ chức giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù chưa được sâu rộng. Ngoài ra, công tác phòng ngừa phát hiện chưa được xử lý đối với người chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội, vi phạm pháp luật của các ngành có chức năng liên quan chưa kiên quyết kịp thời, hiệu quả chưa cao.

Để công tác tái hòa nhập cộng đồng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực hơn nữa, chúng ta cần làm tốt một số giải pháp sau đây:

Thứ nhất, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội tích cực tham gia xóa bỏ mặc cảm kỳ thị, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ổn định cuộc sống.

Thứ hai, phối hợp với lực lượng công an tiến hành rà soát phân loại, cập nhật thông tin về các đối tượng, bổ sung hồ sơ, sổ sách, nhằm chủ động quản lý số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương để kịp thời quản lý, giáo dục, giúp đỡ, phòng ngừa không để đối tượng tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

Thứ ba, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về vật chất tinh thần, có biện pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác quản lý, giúp đỡ có cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tiếp nhận, bố trí việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù để họ sớm có cuộc sống ổn định tái hòa nhập cộng đồng.

Thứ tư, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức dạy nghề, tạo điều kiện cho vay vốn để có thể tự tạo việc làm nhằm ổn định cuộc sống. Tập trung chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng tiêu biểu, định kỳ sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ kịp thời biểu dương, khen thưởng những người chấp hành xong án phạt tù tiêu biểu về hòa nhập cộng đồng, về những hoạt động trong sản xuất kinh doanh giỏi để khuyến khích nhằm thực hiện có hiệu quả hơn.

Nguyễn Hồng Giang - Trung tâm CTXH Quảng Ninh

Tin liên quan
Hưởng ứng ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2019 với chủ đề Công tác xã hội Việt Nam - Đổi mới, hội nhập và phát triển.
Giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật với cộng đồng
Chứng rối loạn tâm sinh lý tuổi dậy thì
Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên tham gia mô hình Câu lạc bộ người Điếc Quảng Ninh.
Hội thảo đánh giá tình hình triển khai hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật
Giám sát việc chăm sóc trẻ tại cộng đồng của gia đình và trẻ trong Mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Nguồn Trung ương)
Công đoàn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh tổ chức Tọa đàm về “Bình đẳng giới và hạnh phúc” nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2019
Công đoàn Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh tham dự “Hội thi nấu ăn và cắm hoa nghệ thuật” kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ và Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2019
Định kiến giới - Rào cản cần phải xóa bỏ
Báo động tình trạng bạo lực tinh thần với phụ nữ
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ