Phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng 2018 tại Trung tâm Công tác xã hội Quảng Ninh

Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, tham nhũng được nhận diện là một quốc nạn, một trong bốn nguy cơ làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn và phức tạp.


          Nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch số 2884/KH-LĐTBXH ngày 17/12/2019 của Sở Lao động - TB&XH về việc thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 1706/KH-LĐTBXH ngày 26/5/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Ninh về việc "Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luât về phòng, chống tham nhũng ngành Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Ninh năm 2020" và Kế hoạch số 40-KH/ĐTN ngày 12/6/2020 của Đoàn thanh niên cơ quan Sở Lao động - TB&XH về việc “Triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng ngành Lao động-TB&XH tỉnh Quảng Ninh năm 2020”. Ngày 06/7/2020 vừa qua dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm, Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công tác xã hội đã tổ chức buổi phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng 2018 tới cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi phổ biến nội dung Luật phòng, chống tham nhũng tại đơn vị

          Với mục tiêu nâng cao nhận thức, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng để nâng cao hiệu quả công tác PCTN của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác đấu tranh PCTN và tiêu cực. Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với hoạt động quản lý nhà nước về PCTN; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi, vụ lợi, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và Đoàn thanh niên, đội ngũ cán bộ ngành LĐ-TB&XH trong sạch, vững mạnh.

Trần Thanh Ngân Hà - Trung tâm CTXH tỉnh Quảng Ninh

 

Tin liên quan
Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh làm việc với đoàn đại biểu tham gia “Hội thảo chia sẻ kết quả và tham vấn ý kiến về Khảo sát đầu kỳ và Chiến lược hỗ trợ lấy đối tượng đích làm trung tâm
Tập huấn cho Hướng dẫn viên nguồn chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời
Một số Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội do Trung tâm Công tác xã hội thực hiện nhằm hỗ trợ có hiệu quả đối với các đối tượng yếu thế tại cộng đồng
Họp Ban liên lạc hưu trí ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh
Hưởng ứng Tết thiếu nhi cùng Trung tâm Công tác xã hội Quảng Ninh
Hiệu quả trong công tác hỗ trợ dạy nghề và hướng nghiệp cho người Điếc tại Quảng Ninh
NGÔI NHÀ ÁNH DƯƠNG - nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho người bị bạo lực trên cơ sở giới tại Quảng Ninh
Khai trương “Ngôi nhà Ánh Dương” - địa chỉ tin cậy hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới tỉnh Quảng Ninh
THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHUNG
Chi đoàn Trung tâm Công tác xã hội Quảng Ninh hưởng ứng Tháng Thanh niên 2020 tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ