Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về nuôi con nuôi
Ngày 04/4/2014, Bộ Tư pháp và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Luật Nuôi con nuôi và hai năm thi hành Công ước La Haye về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc...
Thông tư 23
Thông tư quy định về quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục
Thủ tục hỗ trợ trẻ em con dân tộc thiểu số
 Trình tự thực hiện: Xét miễn giảm học phí: + Cá nhân đến gặp cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em xã/Uỷ ban nhân dân cấp xã tại nơi cư trú nhận mẫu đơn đề nghị hỗ trợ (hoặc lấy mẫu đơn từ cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh/Sở...
Thủ tục hỗ trợ trẻ em con dân tộc thiểu số
  - Trình tự thực hiện: Xét miễn giảm học phí: + Cá nhân đến gặp cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em xã/Uỷ ban nhân dân cấp xã tại nơi cư trú nhận mẫu đơn đề nghị hỗ trợ (hoặc lấy mẫu đơn từ cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng...
UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em trên địa bàn tỉnh
  QNP- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 432/2012/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015.
Thủ tục hỗ trợ trẻ em bị buôn bán trở về CĐ
  1. Thủ tục hỗ trợ trẻ em bị buôn bán trở về cộng đồng. - Trình tự thực hiện: a. Đối với trẻ em bị buôn bán trở về qua tiếp nhận: + Nạn nhân (hoặc người thân) làm đơn gửi UBND xã. + UBND xã hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Lao...
  Thư viện ảnh
  Liên kết
  Thông kê truy cập
  Click to see detail of visits and stats for this site
  Đánh giá website


  Bản đồ