Ưu đãi về vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội
Ưu đãi về vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội như sau cho cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người khuyết tật: a) Điều kiện được vay:
Thủ tục hỗ trợ em con hộ nghèo bị xâm hại tình dục dẫn đến tàn tật.
  Trình tự thực hiện:
Hội đồng xác định mức độ khuyết tật
   
Dạng tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật
  Dạng tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật
Thủ tục Công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật.
  - Trình tự thực hiện: + Chuẩn bị hồ sơ và gửi hồ sơ về Sở Lao động TBXH; + Sở Lao động TBXH thẩm định điều kiện để được công nhận; + Sở Lao động TBXH ra Quyết định công nhận; + Nhận Quyết định tại Sở Lao động -...
  Thư viện ảnh
  Liên kết
  Thông kê truy cập
  Click to see detail of visits and stats for this site
  Đánh giá website


  Bản đồ