Cơ quan chủ quản: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH

CÔNG TÁC XÃ HỘI GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI       (1) HOTLINE 18001769 TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7       (2) CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN, KHÁM SÀNG LỌC VÀ TRỊ LIỆU CHO TRẺ EM TỰ KỶ, RỐI NHIỄU TÂM TRÍ       (3) HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM BỊ BẠO HÀNH       (4) HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG LÀ NẠN NHÂN CỦA MUA BÁN NGƯỜI       (5) TRANG BỊ KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ EM      

cơ cấu tổ chức 
Giám đốc: Trương Mạnh Hùng 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán 

 Lý luận chính trị: Cao cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

Phó Giám đốc: Trần Thanh Bình 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận lịch sử Nhà nước và Pháp luật. 

Lý luận chính trị: Cao cấp 

 Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130Phó Giám đốc : Nguyễn Thị Thúy 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội 

 Lý luận chính trị: Trung cấp 

 Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130 Phòng Tư vấn - Trợ giúp & Hành chính 

Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Huy 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội 

Lý luận chính trị: Trung cấp

 Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130


 Phòng Tư vấn - Trợ giúp & Hành chính 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thu Thủy 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội 

Lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130


 Phòng Tư vấn - Trợ giúp & Hành chính 

Công tác xã hội viên: Đinh Thị Hương Thảo 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

 Lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130 Phòng Tư vấn - Trợ giúp & Hành chính 

Công tác xã hội viên: Phạm Thị Hòa 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

 Lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130 Phòng Tư vấn - Trợ giúp & Hành chính 

Chuyên viên: Lê Văn Quý 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật 

Lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130 Phòng Tư vấn - Trợ giúp & Hành chính 

Công tác xã hội viên: Hoàng Thị Thanh Nhàn

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội 

Lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130 Phòng Tư vấn - Trợ giúp & Hành chính 

Kế toán: Ngô Lệ Vân 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị tài chính kế toán 

Lý luận chính trị: Trung cấp

 Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130


 Phòng Tư vấn - Trợ giúp & Hành chính 

Cán sự: Bùi Thị Huyền 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

 Lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130


 Phòng Tư vấn - Trợ giúp & Hành chính 

Công tác xã hội viên: Nguyễn Hồng Giang 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội 

Lý luận chính trị: TĐ 

Sơ cấp Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130


 Phòng Tư vấn - Trợ giúp & Hành chính 

Hợp đồng: Dương Thị Khánh 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

 Lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130


 Phòng Tư vấn - Trợ giúp & Hành chính 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Anh 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực

 Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130Phòng Truyền thông và Phát triển cộng đồng

Trưởng phòng: Đỗ Thị Lệ 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội 

Lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130Phòng Truyền thông và Phát triển cộng đồng

Phó trưởng phòng: Trần Văn Hương   

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội   

  Lý luận chính trị: Trung cấp   

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130Phòng Truyền thông và Phát triển cộng đồng

Chuyên viên: Tống Đức Quân 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán - Tin

 Lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130Phòng Truyền thông và Phát triển cộng đồng

Chuyên viên: Trần Thanh Ngân Hà 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị nhân lực 

Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130Phòng Truyền thông và Phát triển cộng đồng

Công tác xã hội viên: Hoàng Thị Nhã Phương  

rình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội  

Lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130Phòng Truyền thông và Phát triển cộng đồng

Công tác xã hội viên: Trần Thị Ngọc Yến

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội 

Lý luận chính trị: TĐ Sơ cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130Phòng Truyền thông và Phát triển cộng đồng

Công tác xã hội viên: Nguyễn Thị Như Quỳnh 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội 

Lý luận chính trị: Trung cấp 

Số điện thoại cơ quan: 02033.613.130

wiget Chat Zalo
Messenger Chat