Cơ quan chủ quản: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH

CÔNG TÁC XÃ HỘI GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI       (1) HOTLINE 18001769 TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7       (2) CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN, KHÁM SÀNG LỌC VÀ TRỊ LIỆU CHO TRẺ EM TỰ KỶ, RỐI NHIỄU TÂM TRÍ       (3) HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM BỊ BẠO HÀNH       (4) HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG LÀ NẠN NHÂN CỦA MUA BÁN NGƯỜI       (5) TRANG BỊ KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ EM      
Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3/2024 tại Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội.

Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3/2024 tại Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội.

Ngày 12-04-2024 Lượt xem 25

  Đồng chí Lê Minh Sơn dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3/2024 tại Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội.

Ngày 04 tháng 3 năm 2024, Đồng chí Đồng chí Lê Minh Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở - Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH tham dự buổi sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội.

          Chi bộ tiến hành sinh hoạt với các nội dung: Phổ biến các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên; Trình bày và thảo luận Dự thảo nghị quyết; Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Đánh giá về tư tưởng cán bộ, đảng viên; Kết quả phối hợp lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc...

          Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đồng chí Lê Minh Sơn đánh giá cao việc chuẩn bị và các bước tiến hành của Chi bộ. Các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt mang tính dân chủ và đề ra được các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong tháng.

          Đồng chí Lê Minh Sơn thông tin về một số hoạt động của Đảng bộ Sở và công tác chuyên môn của Sở trong tháng 02 năm 2024; Trong đó, có hoạt động tham mưu và trực tiếp thực hiện hoạt động chăm lo tết cho người có công, người nghèo, đảm bảo an ninh, an toàn tại các đơn vị dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đồng chí đã chỉ đạo một số nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của Chi bộ và đơn vị trong thời gian tới:

          Thứ nhất: Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm tại Trung tâm cần rà soát, bố trí nguồn lực, tính khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng vị trí công việc; Các đồng chí còn thiếu các văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến vị trí việc làm cần tìm hiểu, lựa chọn đơn vị đào tạo và hình thức học cho phù hợp; Ban Chi ủy, Ban Lãnh đạo tạo điều kiện để cán bộ, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng kịp thời và phù hợp.

 

          Thứ 2: Việc kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên cần được trú trọng. Trong những năm qua, Chi bộ đã tiến hành tương đối đầy đủ, đúng quy trình; Tuy nhiên, trong thời gian tới, Chi bộ cần nghiên cứu thêm các văn bản hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên để thực hiện công tác Kiểm tra, giám sát tại Chi bộ được tốt hơn.

          Thứ ba: Việc sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ cần phải xuất phát từ thực tế phù hợp với khả năng, đặc điểm của đơn vị. Tập trung vào những vấn đề cần giải quyết, tháo gỡ khó khăn về công tác xây dựng Đảng, chuyên môn nghiệp vụ, công tác chính trị, tư tưởng; Những vấn đề liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng; Chính sách và luật pháp của Nhà nước… hoặc gắn với dịp ngày lễ lớn của đất nước và chủ đề công tác 2024 của tỉnh “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

          Thứ tư: Chi bộ, đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung theo tiến độ đã được Lãnh đạo Sở phê duyệt trong Chương trình công tác năm 2024. Một số nội dung công việc mới cần nghiên cứu kỹ và bám theo đúng chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Việc sử dụng tài sản công cần thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện có phát sinh những vướng mắc cần báo cáo thường xuyên với ban Giám đốc Sở.

          Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trương Mạnh Hùng Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm cảm ơn đồng chí Lê Minh Sơn đã dành thời gian dự và chỉ đạo đối với công tác Đảng và Chuyên môn của đơn vị; Đồng chí hứa sẽ cùng đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Chi bộ và đơn vị được thể hiện Chương trình công tác năm và trong Nghị quyết Đảng bộ các cấp.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

 Trần Văn Hương  Phó trưởng phòng Truyền thông và PTCĐ

wiget Chat Zalo
Messenger Chat