4. Câu lạc bộ người Điếc

Tạo điều kiện để người điếc hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, làm việc và cuộc sống, phấn đấu vươn lên thành những công dân có ích cho xã hội.


  4. Câu lạc bộ người Điếc

  4.1. Mục tiêu

          Tạo điều kiện để người điếc hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, làm việc và cuộc sống, phấn đấu vươn lên thành những công dân có ích cho xã hội.

          4.2. Đối tượng tham gia

          Là những người Điếc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, có nhu cầu và mong muốn tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.

  4.3. Các hoạt động chủ yếu của mô hình

-       Nâng cao năng lực cho hội viên Câu lạc bộ;

-       Kết nối dạy nghề và tạo việc làm cho người Điếc;

-       Tổ chức tọa đàm, chia sẻ kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập.

Tin liên quan
3. Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng
2. Mô hình Cà phê tư vấn
1. Câu lạc bộ Công tác xã hội Quảng Ninh
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ