Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo.
  - Trình tự thực hiện: - Đối tượng làm đơn xin cấp giấy chứng nhận hộ nghèo gửi UBND xã, phường, thị trấn (UBND xã) nơi cư trú. - UBND xã kiểm tra danh sách hộ nghèo tại thời điểm đó, nếu đúng xác nhận đơn của đối tượng gửi...
  Thư viện ảnh
  Liên kết
  Thông kê truy cập
  Click to see detail of visits and stats for this site
  Đánh giá website


  Bản đồ