Video đơn vị
Thư viện ảnh
Cơ sở dữ liệu người tâm thần
Liên kết
STTTênTrích yếuNgày ban hànhXem văn bảnDownload
1 Nghị quyết số 229/2019/NQ-HĐND

Về việc ban hành chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

07/12/2019 Xem trực tiếp Download
2 Thông tư số 15/2019/TT-LĐTBXH

Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

18/9/2019 Xem trực tiếp Download
3 Quyết định số 1052/QĐ-LĐTBXH

Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dung cho giai đoạn 2016-2020

29/07/2019 Xem trực tiếp Download
4 Công văn số 1123/UBQGTE Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em 21/03/2019 Xem trực tiếp Download
5 Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

28/08/2018 Xem trực tiếp Download
6 Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập

10/12/2018 Xem trực tiếp Download
7 Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH

Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

02/01/2019 Xem trực tiếp Download
8 Nghị định số 762/VBHN-BLĐTBXH

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

28/02/2019 Xem trực tiếp Download
9 Nghị định số 763/VBHN-BLĐTBXH

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

28/02/2019 Xem trực tiếp Download
10 Thông tư liên tịch số: 40/2015/TTLT-BQP-BTC

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC ĐANG HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

25/6/2015 Xem trực tiếp Download
11 Quyết định số: 32/2016/QĐ-TTg

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC HUYỆN NGHÈO, XÃ NGHÈO, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ HỖ TRỢ VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG CÓ TÍNH CHẤT PHỨC TẠP HOẶC ĐIỂN HÌNH

08/8/2016 Xem trực tiếp Download
12 Số: 1235/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

03/8/2015 Xem trực tiếp Download
13 BHXH Số: 3449/BHXH-CSXH

V/v giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH

08/9/2016 Xem trực tiếp Download
14 Luật An toàn lao động Số: 2533/LĐTBXH-ATLĐ

Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

07/7/2016 Xem trực tiếp Download
15 Quyết định Số: 1696/QĐ-TTg

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

02/10/2015 Xem trực tiếp Download
16 Quyết định Số: 2361/QĐ-TTg

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

22/12/2015 Xem trực tiếp Download
17 Quyết định Số: 1791/QĐ-TTg

Lấy ngày 25 tháng 3 hằng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”.

15/9/2016 Xem trực tiếp Download
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ