Video đơn vị
Thư viện ảnh
Cơ sở dữ liệu người tâm thần
Liên kết
STTTênTrích yếuNgày ban hànhXem văn bảnDownload
1 Thông tư liên tịch số: 40/2015/TTLT-BQP-BTC

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC ĐANG HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

25/6/2015 Xem trực tiếp Download
2 Quyết định số: 32/2016/QĐ-TTg

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC HUYỆN NGHÈO, XÃ NGHÈO, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ HỖ TRỢ VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG CÓ TÍNH CHẤT PHỨC TẠP HOẶC ĐIỂN HÌNH

08/8/2016 Xem trực tiếp Download
3 Số: 1235/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

03/8/2015 Xem trực tiếp Download
4 BHXH Số: 3449/BHXH-CSXH

V/v giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH

08/9/2016 Xem trực tiếp Download
5 Luật An toàn lao động Số: 2533/LĐTBXH-ATLĐ

Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

07/7/2016 Xem trực tiếp Download
6 Quyết định Số: 1696/QĐ-TTg

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

02/10/2015 Xem trực tiếp Download
7 Quyết định Số: 2361/QĐ-TTg

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

22/12/2015 Xem trực tiếp Download
8 Quyết định Số: 1791/QĐ-TTg

Lấy ngày 25 tháng 3 hằng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”.

15/9/2016 Xem trực tiếp Download
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ