Công tác xã hội Quảng Ninh

Previous
Next
Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc trẻ tự kỷ.
Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc trẻ tự kỷ.

Hội chứng tự kỷ bao gồm các chứng rối loạn về phát triển, khiếm khuyết trong quan hệ xã hội, khó khăn về giao tiếp, hành vi, cảm xúc, trí...

Tên Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số: 1235/QĐ-TTg 03/8/2015 Quyết định phê duyệt chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
BHXH Số: 3449/BHXH-CSXH 08/9/2016 V/v giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH Tải về
Luật An toàn lao động Số: 2533/LĐTBXH-ATLĐ 07/7/2016 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 Tải về
Quyết định Số: 1696/QĐ-TTg 02/10/2015 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Tải về
Quyết định Số: 2361/QĐ-TTg 22/12/2015 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Tải về
Quyết định Số: 1791/QĐ-TTg 15/9/2016 Lấy ngày 25 tháng 3 hằng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”. Tải về

Thống kê truy cập