Thủ tục Hỗ trợ kinh phí xây mới,sửa chữa nhà ở cho đối tượng Người có công
  - Trình tự thực hiện: + Đối tượng là hộ gia đình chính sách người có công thực sự khó khăn về nhà ở làm đơn đề nghị UBND cấp xã, UBND cấp xã kiểm tra thực trạng nhà ở và lập văn bản đề nghị gửi về Phòng Lao động TBXH cấp...
  Thư viện ảnh
  Liên kết
  Thông kê truy cập
  Click to see detail of visits and stats for this site
  Đánh giá website


  Bản đồ