Thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Một số chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục giải quyết trợ giúp trẻ em tàn tật nặng từ đủ 13 tuổi đi học nghề, tìm việc làm.
  - Trình tự thực hiện: + Cá nhân đến gặp cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em/Uỷ ban nhân dân cấp xã tại nơi cư trú (nếu sống tại cộng đồng) hoặc đến Cơ sở bảo trợ xã hội (nếu sống trong Cơ sở bảo trợ xã hội) nhận mẫu đơn...
Thủ tục hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc không có người nuôi dưỡng.
  Thủ tục hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc không có người nuôi dưỡng.
Thủ tục xin vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (đối với trẻ mồ côi hoặc trẻ bị bỏ rơi)
  Thủ tục xin vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (đối với trẻ mồ côi hoặc trẻ bị bỏ rơi)
  Thư viện ảnh
  Liên kết
  Thông kê truy cập
  Click to see detail of visits and stats for this site
  Đánh giá website


  Bản đồ