Chính sách của Nhà nước về việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em
Trẻ em khuyết tật, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học được gia đình, Nhà nước và xã hội giúp đỡ, chăm sóc, được tạo điều kiện để sớm phát hiện bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức...
Những chế độ, chính sách Trẻ em khuyết tật và trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, khi khám chưa bệnh, phục hồi chức năng được hưởng
  Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì trẻ em dưới sau tuổi ( trẻ em chưa đủ bảy mươi hai tháng tuổi ) được chăm sóc sức khỏe ban đầu, được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập ( các cơ...
Thủ tục trợ cấp trẻ em mồ côi không nơi nương tựa đang sống tại cộng đồng
  - Trình tự thực hiện: Chi trợ cấp hàng tháng: + Cá nhân hoặc người giám hộ, đỡ đầu đến gặp cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em xã/Uỷ ban nhân dân cấp xã tại nơi cư trú nhận mẫu đơn đề nghị hỗ trợ (hoặc lấy mẫu đơn từ cổng...
Thủ tục cấp xe lăn, xe bại não cho trẻ em tàn tật
  - Trình tự thực hiện: + Cá nhân hoặc người giám hộ, đỡ đầu đến gặp cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em xã/Uỷ ban nhân dân cấp xã tại nơi cư trú nhận mẫu đơn đề nghị (hoặc lấy mẫu đơn từ cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng...
Thủ tục giải quyết trợ giúp trẻ em tàn tật nặng từ đủ 13 tuổi đi học nghề, tìm việc làm.
  - Trình tự thực hiện: + Cá nhân đến gặp cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em/Uỷ ban nhân dân cấp xã tại nơi cư trú (nếu sống tại cộng đồng) hoặc đến Cơ sở bảo trợ xã hội (nếu sống trong Cơ sở bảo trợ xã hội) nhận mẫu đơn...
Thủ tục hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc không có người nuôi dưỡng.
  Thủ tục hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc không có người nuôi dưỡng.
Thủ tục giải quyết trợ giúp trẻ em mồ côi không nơi nương tựa từ đủ 13 tuổi đi học nghề, tìm việc làm.
Thủ tục giải quyết trợ giúp trẻ em mồ côi không nơi nương tựa từ đủ 13 tuổi đi học nghề, tìm việc làm.
Thủ tục hỗ trợ cho trẻ em lang thang mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc không có người nuôi dưỡng.
  Thủ tục hỗ trợ cho trẻ em lang thang mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc không có người nuôi dưỡng.
Thủ tục xin vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (đối với trẻ mồ côi hoặc trẻ bị bỏ rơi)
  Thủ tục xin vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (đối với trẻ mồ côi hoặc trẻ bị bỏ rơi)
Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối với trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo.
- Trình tự thực hiện: a/ Cá nhân (người dân): + Cá nhân (người dân, người thân) tự chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến hồ sơ đến bộ phận chính sách của UBND xã, phường, thị trấn để được tư vấn hướng...
Thủ tục giải quyết trợ giúp trẻ em nhiễm chất độc hóa học từ đủ 13 tuổi đi học nghề, tìm việc làm
  - Trình tự thực hiện: + Cá nhân đến gặp cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em/Uỷ ban nhân dân cấp xã tại nơi cư trú (nếu sống tại cộng đồng) hoặc đến Cơ sở bảo trợ xã hội (nếu sống trong Cơ sở bảo trợ xã hội) nhận mẫu đơn...
  Thư viện ảnh
  Liên kết
  Thông kê truy cập
  Click to see detail of visits and stats for this site
  Đánh giá website


  Bản đồ