Quyết định thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi
Quyết định thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi. Quy định chính sách bảo trợ xã hội cho người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú và sinh sống trên địa bàn Quảng...
  Thư viện ảnh
  Liên kết
  Thông kê truy cập
  Click to see detail of visits and stats for this site
  Đánh giá website


  Bản đồ