ĐỊA CHỈ CÔNG AN CÁC HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ


ĐỊA CHỈ CÔNG AN CÁC HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

1. Thành phố Hạ Long

Địa chỉ: Phường Cao Thắng -  Thành phố Hạ Long

ĐT: 033.3798.300

2. Thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ: Phường Cẩm Đông -  Thành phố Cẩm Phả

ĐT: 033.3862.200

3. Thành phố Móng Cái

Địa chỉ: Phường Hòa Lạc -  Thành phố Móng Cái

ĐT: 033.3881.210

4. Thành phố Uông Bí

Địa chỉ: Phường Trưng Vương -  Thành phố Uông Bí

ĐT: 033.3854.203

5. Huyện Hải Hà     

Địa chỉ: Thị trấn Quảng Hà -  Huyện Hải Hà

ĐT: 033.3760.234

6. Huyện Tiên Yên

Địa chỉ: Thị trấn Tiên Yên -  Huyện Tiên Yên

ĐT: 033.3876.222

7. Huyện Ba Chẽ

Địa chỉ: Thị trấn Ba Chẽ - Huyện Ba Chẽ

ĐT: 033.3888.314

8. Huyện Bình Liêu

Địa chỉ: Thị trấn Bình Liêu -  Huyện Bình Liêu

ĐT: 033.3878.276

9. Huyện Cô Tô

Địa chỉ: Thị trấn Cô Tô -  Huyện Cô Tô

          ĐT: 033.3889.057

10. Huyện Đông Triều

Địa chỉ: Thị trấn Đông Triều -  Huyện Đông Triều

ĐT: 033.3870.067

11. Huyện Hoành Bồ

Địa chỉ: Thị trấn Trới -  Huyện Hoành Bồ

ĐT: 033.3858.048

12. Huyện Vân Đồn

Địa chỉ: Thị trấn Cái Rồng  -  Huyện Vân Đồn

 ĐT: 033.3874.268

13. Thị xã Quảng Yên

Địa chỉ: Thị xã Quảng Yên

ĐT: 033.3875.223

14. Huyện Đầm Hà

Địa chỉ: Thị trấn Đầm Hà -  Huyện Đầm Hà

 ĐT: 033.3880.246

Tin liên quan
ĐỊA CHỈ CÁC ĐỒN BIÊN PHÒNG
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ