5. Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ

Câu lạc bộ là nơi đại diện gia đình có trẻ tự kỷ và các cá nhân yêu thích hoạt động xã hội tập trung chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thực hiện các hoạt động xã hội trợ giúp trẻ tự kỷ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


5. Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ

5.1. Mục tiêu

Câu lạc bộ là nơi đại diện gia đình có trẻ tự kỷ và các cá nhân yêu thích hoạt động xã hội tập trung chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thực hiện các hoạt động xã hội trợ giúp trẻ tự kỷ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.       

5.2. Đối tượng tham gia

- Là những cá nhân đại diện gia đình có trẻ mắc bệnh tự kỷ, những cá nhân có quan tâm đến vấn đề rối nhiễu tâm trí, tự kỷ ở trẻ em và những người yêu thích hoạt động công tác xã hội.

5.3. Các hoạt động chủ yếu của mô hình

-       Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các nghành, cộng đồng về chứng tự kỷ.

-       Chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm hỗ trợ của thành viên trong Câu lạc bộ trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ.

-       Thực hiện các hoạt động can thệp, trợ giúp, kết nối, giải quyết vấn đề cho gia đình và trẻ tự kỷ.

Tin liên quan
4. Câu lạc bộ người Điếc
3. Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng
2. Mô hình Cà phê tư vấn
1. Câu lạc bộ Công tác xã hội Quảng Ninh
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ