8. Mô hình trợ giúp trẻ em có hành vi vi phạm pháp luật trong và sau giáo dưỡng.

Tư vấn tâm lý, cung cấp cho các em một số kiến thức và kỹ năng sống; Hướng nghiệp và đào tạo nghề, giúp các em xóa bỏ dần mặc cảm, có niềm tin và có các kỹ năng cần thiết để vượt qua những khó khăn, thích nghi với môi trường mới sẵn sàng hoà nhập cuộc sống cộng đồng khi ra trường


8. Mô hình trợ giúp trẻ em có hành vi vi phạm pháp luật trong và sau giáo dưỡng.

8.1. Mục tiêu       

-Tư vấn tâm lý, cung cấp cho các em một số kiến thức và kỹ năng sống; Hướng nghiệp và đào tạo nghề, giúp các em xóa bỏ dần mặc cảm, có niềm tin và có các kỹ năng cần thiết để vượt qua những khó khăn, thích nghi với môi trường mới sẵn sàng hoà nhập cuộc sống cộng đồng khi ra trường;

- Tư vấn, tuyên truyền tới gia đình có con em làm trái pháp luật trong và sau giáo dưỡng để họ dành cho các em sự quan tâm, chăm sóc các em nhiều hơn;

- Kết nối nguồn lực giúp các em được tiếp cận các dịch vụ Công tác xã hội cần thiết hoặc được hỗ trợ học văn hóa, học nghề, có việc làm, trở thành người có ích cho xã hội.;

8.2. Đối tượng tham gia

Học sinh và gia đình có học sinh đang học tập, tu dưỡng trong trường Giáo dưỡng số 2 có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh.

8.3. Các hoạt động chủ yếu của mô hình

- Hoạt động đối với trẻ đang học tập trong trường giáo dưỡng: Thực hiện các hoạt động thăm hỏi, động viên, thu thập, xác minh thông tin về điều kiện, hoàn cảnh, hành vi phạm tội; tư vấn tâm lý đồng thời tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng để tư vấn hướng nghiệp; Trang bị một số kiến thức, kỹ năng cần thiết để vượt qua khủng hoảng yên tâm học tập, sớm được ra trường hòa nhập với cộng đồng.

- Hoạt động đối với trẻ sau khi ra trường giáo dưỡng trở về cộng đồng: Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để tư vấn, định hướng học tập văn hoá, học nghề hoặc tìm việc làm; Liên hệ với các trường học, các cơ sở dạy nghề để chuyển gửi các em có nguyện vọng được học tiếp văn hóa hoặc học nghề theo học theo nguyện vọng và phù hợp với khả năng, năng lực; Trợ giúp, kết nối các nguồn lực để giúp các em có việc làm sau khi kết thúc khoá học để ổn định cuộc sống và hoà nhập với cộng đồng.

         - Hoạt động đối với các gia đình có học sinh trong và sau giáo dưỡng: , động viên gia đình dành cho các em sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn; Đến thăm và động viên các em nhiều hơn để các em yên tâm học tập, rèn luyện tốt, sớm được ra trường về với gia đình.

Tin liên quan
7. Mô hình hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
6. Mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
5. Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ
4. Câu lạc bộ người Điếc
3. Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng
2. Mô hình Cà phê tư vấn
1. Câu lạc bộ Công tác xã hội Quảng Ninh
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ