10. Mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện

Hình thành và đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm trí vào hoạt động tại các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện; làm cơ sở cho việc phát triển mô hình phòng chống rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng lồng ghép giữa y tế và công tác xã hội.


10. Mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện

10.1. Mục tiêu

Hình thành và đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm trí vào hoạt động tại các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện; làm cơ sở cho việc phát triển mô hình phòng chống rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng lồng ghép giữa y tế và công tác xã hội.

10.2. Đối tượng tham gia

Người rối nhiễu tâm trí, bệnh nhân tâm thần; người chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng rối nhiễu tâm trí, bệnh nhân tâm thần; cộng đồng dân cư.

10.3. Các hoạt động chủ yếu của mô hình

- Nghiên cứu, học tập các mô hình lồng ghép công tác xã hội và y tế trong chăm sóc sức khỏe tâm trí để xây dựng, thiết kế mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương.

- Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nhân sự đáp ứng cho hoạt độngchăm sóc sức khỏe tâm trí,cụ thể: 10 cán bộ (2 bác sĩ, 3 điều dưỡng, 3 nhân viên công tác xã hội và 2 nhân viên trợ lý khác) đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng lâm sàng và kỹ năng xã hội về phòng chống rối nhiễu tâm trí tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu bệnh tâm thần và phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng.

- Tạo lập hạ tầng cơ sở và các điều kiện phục vụ cho hoạt động chuyên môn về chăm sóc sức khỏe tâm trí trên cơ sở hiện trạng Bệnh viện đa khoa huyện Vân Đồn, không phá vỡ quy hoạch chi tiết của bệnh viện đã được phê duyệt.

- Hướng dẫn thực hành và triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm trí trong bệnh viện và ngoài cộng đồng

- Kiểm tra, giám sát chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe tâm trí.  

Tin liên quan
9. Câu lạc bộ Xanh lại ước mơ
8. Mô hình trợ giúp trẻ em có hành vi vi phạm pháp luật trong và sau giáo dưỡng.
7. Mô hình hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
6. Mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
5. Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ
4. Câu lạc bộ người Điếc
3. Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng
2. Mô hình Cà phê tư vấn
1. Câu lạc bộ Công tác xã hội Quảng Ninh
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ