Trung tâm Công tác Xã hội Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Năm 2019 là năm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949-2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019). Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", sáng ngày 03/6/2019, Trung tâm Công tác xã hội Quảng Ninh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với mục đích tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Trần Viết Cường – Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng 16/17 đảng viên của chi bộ Trung tâm Công tác xã hội.

Ảnh: Đại diện phòng Can thiệp Hỗ trợ trình bày phần thảo luận của nhóm

Tại buổi sinh hoạt, Chi Trung tâm đã phân công Đảng viên chuẩn bị nội dung trình bày và tổ chức trao đổi, thảo luận sôi nổi để Đảng viên hiểu đúng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Đồng chí Đỗ Anh Hòa – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội nhấn mạnh, để thực hiện nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Từng đảng viên, công chức theo chức trách và nhiệm vụ được giao cần phải: (i) Nắm vững và tự giác, gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; đồng thời tích cực thực hiện và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; (ii) Xây dựng cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu năm 2019. (iii) Chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên…, cần phát huy vai trò trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện những nội dung mà cán bộ, đảng viên, đoàn viên đã cam kết. Chi bộ hàng tháng cần kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; Mạnh dạn thực hiện thường xuyên tự phê bình và phê bình, để có cơ sở bình chọn, biểu dương hoặc đề xuất biểu dương những gương điển hình trong học theo và làm theo Bác bảo đảm thực chất, có sức thuyết phục; đồng thời, nghiêm khắc phê bình những cán bộ, đảng viên chưa thực hiện hoặc không thực hiện được nội dung đăng ký. Công đoàn, đoàn thanh niên…, cần tăng cường công tác giám sát, góp phần làm cho việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hiệu quả hơn.

Đồng thời, phân tích những giá trị cốt lõi từ trong các tác phẩm lý luận của Bác, trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác cũng như hoạt động thực tiễn của Bác để làm rõ ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo lợi ích của nhân dân được Bác thực hành, thực hiện một cách mẫu mực ra sao để chúng ta noi theo. Đặc biệt là về kết quả 50 năm thực hiện bản Di chúc lịch sử thiêng liêng của Người để có thêm động lực, tinh thần trong việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, học tập của người đoàn viên, thanh niên.

Trần Thanh Ngân Hà – Trung tâm CTXH Quảng Ninh

 

Tin liên quan
Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh hưởng ứng ngày Tết thiếu nhi 1/6
Đại hội Chi đoàn năm 2019 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh
Lễ trao học bổng và tặng quà cho trẻ em khuyết tật tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh năm 2019.
Đoàn công tác Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng tham quan, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh
Tập huấn quản trị lao động di cư có nhạy cảm giới; Phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với nữ lao động di cư.
Thảo luận về công tác quản lý, điều phối dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam” và kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới.
Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2018 tại tỉnh Quảng Ninh.
Tiếp đoàn chuyên gia Hàn Quốc và đại diện tổ chức Quỹ dân số Liên hiệp quốc trao đổi về kế hoạch thực hiện dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam”.
Tiếp đoàn chuyên gia Hàn Quốc và tổ chức Unfpa khảo sát triển khai hoạt động dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam”.
Hội thảo Xây dựng Kế hoạch hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ