Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động

Ngày 24/12/2018, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động. Với sự tham dự của đồng chí Vũ Văn Thông - Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Công tác xã hội.


Tại Hội nghị, cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm đã được nghe 04 bản báo cáo về các lĩnh vực: Chuyên môn(Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019);Công đoàn(Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và nội dung thi đua năm 2019);Thanh tra nhân dân(Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018);và Tài chính (Báo cáo công khai tài chínhnăm 2018, tình hình thực hiện  nhiệm vụ chi ngân sách năm 2018của đơn vị).

 

Đ/c: Hoàng Minh Hoa - Giám đốc Trung tâm trình báo các nội dung báo cáo tổng kết công tác chuyên môn của đơn vị

Qua báo cáo kết quả hoạt động, cho thấy: Năm 2018, Trung tâm Công tác xã hội đã bám sát Chủ đề công tác năm của tỉnh; chương trình công tác của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, chương trình công tác của Trung tâm để triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất được giao trong đó, Trung tâm chủ động tham mưu Sở ban hành quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm công tác xã hội; Tham mưu Sở trình UBND tỉnh chủ trương, phê duyệt Đề án “Thí điểm tổ chức hoạt động sàng lọc, can thiệp và trị liệu tâm lý cho trẻ em rối nhiễu tâm trí, tự kỷ có thu phí tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh”; Chủ trương sửa chữa trụ sở làm việc từ ngân sách 2019. Đồng thời tập trung: Hoạt động tư vấn qua tổng đài miễn phí 18001769 đã tiếp nhận và hỗ trợ đối tượng bước đầu giúp cho người dân biết và sử dụng dịch vụ công tác xã hội của Trung tâm. Hoạt động của Mô hình tâm lý trị liệu cho trẻ rối nhiễu tâm trí góp phần đáp ứng nhu cầu được tư vấn trợ giúp với trẻ rối nhiễu tâm trí của cộng đồng. Các hoạt động thường xuyên được triển khai đều đạt kết quả tốt như: Mô hình hỗ trợ dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Mô hình Câu lạc bộ Tình nguyện viên Công tác xã hội, Gia đình trẻ tự kỷ, Mô hình Câu lạc bộ người Điếc Quảng Ninh. Bên cạnh đó, công tác Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm luôn được ưu tiên và chú trọng. Đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng để cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, hành động để xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh. Các phòng nghiệp vụ đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của phòng, đồng thời luôn đảm bảo tốt Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh tại đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai nhiệm vụ Trung tâm còn gặp rất nhiều khó khăn như: Chưa có cơ chế  phối hợp về triển khai các hoạt động công tác xã hội giữa Trung tâm với các ngành chức năng liên quan như công an, y tế, các đoàn thể quần chúng, nhất là hoạt động can thiệp hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp;Thực hiện Đề án 25 về tinh giản biển chế, năm 2018 Trung tâm đã cắt giảm 08 hợp đồng công việc vì vậy đãảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị; Địa bàn triển khai các hoạt động trợ giúp đối tượng yếu thế tại cộng đồng ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mà biên chế của đơn vị chưa đáp ứng đủ, trong khi đó hợp đồng khoán việc thì có sự đồng ý của UBND tỉnh. Đây là một khó khăn, thách thức đối với đơn vị trong việc triển khai các dịch vụ công tác xã hội đối với các đối tượng yếu thế tại cộng đồng.

Trong năm 2019, Trung tâm Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội của Trung tâm, trong đó tập trung vào các mô hình: Tư vấn, can thiệp, trị liệu tâm lý cho trẻ em rối nhiễu tâm trí, tự kỷ, người trầm cảm tại Trung tâm và cộng đồng; Tư vấn qua tổng đài 18001769; Quản lý trường hợp; Cung cấp dịch vụ trợ giúp người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bán dâm; Trợ giúp đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp...; Tăng cường sự phối hợp của các đơn vị liên quan trong hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người dân có nhu cầu. Hướng tới việc nâng cấp, mở rộng và xây dựng thành Trung tâm trợ giúp xã hội trọng điểm với chức năng trợ giúp đa đối tượng theo Đề án phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Với kết quả đã đạt được trong năm 2018, Trung tâm đã được Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các cá nhân và tập thể của Trung tâm:

1. Danh hiệu thi đua:

- Tập thể: Trung tâm đạt danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến”; 04 phòng trực thuộc Trung tâm đạt danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến”. 

- Cá nhân: 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 18/18 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

2. Hình thức khen thưởng:

- Tập thể: 01 phòng thuộc Trung tâm nhận giấy khen của Giám đốc Sở.

- Cá nhân: 03 cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Thông - Phó Giám đốc Sở đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng và thành tích đã đạt được trong năm 2018 của đơn vị. Tuy còn nhiều khó khăn về nguồn lực nhân sự (giảm số lượng hợp đồng, nhân sự trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác), cơ chế phối hợp giữa các ngành chức năng còn thiếu, hệ thống văn bản luật và hành lang pháp lý về nghề Công tác xã hội chưa được hoàn thiện. Song với tinh thần thi đua thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, mỗi cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm đã có nhiều cố gắng và góp phần chung vào kết quả đạt được của Trung tâm năm 2018. Đồng thời, đề nghị Trung tâm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tập trung mạnh dạn triển khai đề án, dự án mới nhằm nâng cao chất lượng và giữ vững thành tích trong các hoạt động. Đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ Công tác xã hội của người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Ảnh: Đ/c Vũ Văn Thông - PGĐ Sở LĐTB&XH phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Một số hình ảnh trao nhận giấy khen cho tập thể, cá nhân của đơn vị

 

Đỗ Thị Lệ - Trung tâm CTXH Quảng Ninh

Tin liên quan
Trầm cảm - Căn bệnh đe dọa thế hệ trẻ ngày nay
Tọa đàm về Luật người khuyết tật, Công ước Quốc tế về quyền của Người khuyết tật cho các thành viên tham gia câu lạc bộ Người điếc Quảng Ninh.
Truyền thông nói chuyện chuyên đề về sức khỏe tâm thần, rối nhiễu tâm trí và các dịch vụ trợ giúp xã hội cho giáo viên, học sinh tại 40 trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Khảo sát, đánh giá nhu cầu của trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình đang nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng.
Công lý cho nạn nhân bạo lực tình dục - Tiếng nói người trong cuộc
Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho phụ huynh để hỗ trợ cho trẻ chậm nói
Những nhu cầu của cha mẹ trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ rối nhiễu tâm trí, tự kỷ tại Trung tâm Công tác xã hội
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên hệ thống văn phòng Công tác Xã hội về trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí (RNTT) dựa vào cộng đồng và đội ngũ cán bộ, nhân viên thực hiện mô hình tâm lý trị liệu cho trẻ em RNTT năm 2018
Tập huấn cung cấp kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em, kết nối cung cấp các dịch vụ và mô hình công tác xã hội trợ giúp trẻ em cho người nuôi dưỡng trẻ.
Tập huấn công tác tiếp nhận, điều phối, xử lý thông tin qua tổng đài 111
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ